In Grammatik By Natalia

Flat adverbs. Adverbs, som sammanfaller med adjektiv på engelska

Människor som studerar engelska dialekter ständigt konfronteras med, även om de just har börjat lära sig engelska. Vi har redan omfattas ämnet adverb i artikeln «Tal på engelska», som bestäms deras värde i talet, förtrogen med de kategorier och grader av jämförelse. Idag kommer vi att svara mycket brännande fråga för dem som entusiastiskt lära sig engelska och plågas av tvivel: hur man drive slow eller drive slowly

Adjektiv och adverb

Vi vet att adjektivet definierar substantiv eller pronomen. Till exempel, i meningen It’s a wide road ord wide — adjektiv, ett substantiv som definierar road Ett par fler exempel på adjektiv:

I saw her happy face and smiled. – I saw her happy face and smiled. – Jag såg henne glada ansikte och log. (adjektiv happy)

We hoped for equal time to finish the test. – testet. We hoped for equal time to finish the test. – We hoped for equal time to finish the test. – Vi hoppades på densamma för alla tid att slutföra testet. (adjektiv equal)

Adverb, i sin tur, definierar ett verb, adjektiv, adverb eller annan. Mycket ofta Adverbs slutar i — ly De bildas med hjälp av lämpliga adjektiv genom tillsats — ly

They happily greeted the participants. – They happily greeted the participants. – De välkomnade glatt deltagarna. (adverb happily)

He quickly opened the door before the lady. – He quickly opened the door before the lady. – Han öppnade snabbt dörren till flickan. (adverb quickly)

Vad är en flat adverbs?

Har du någonsin uppmärksammat frasen Drive slow som kan ses på vissa vägmärken utomlands? Är detta korrekt? I själva verket, i det här fallet behöver vi ett ord som definierar åtgärden, inte föremål. Det vore logiskt att säga Drive slowly Men det första alternativet är inte heller fel, eftersom denna typ av adverb, som kallas på engelska flat adverb

Flat adverbs de också bare adverbs eller adverb utan grammatiska indikator — en dialekt, vars form sammanfaller med lämpliga adjektiv. Några av dem: clean close deep early far fast fine hard high long low near quick slow straight och så vidare.

Låt oss titta på de vanligaste exemplen på flat adverbs med översättningar.

 1. Bright (ljus, ljus). Det har också forma brightly du kan också äta i förslagen.

  The night stars were shining bright in the sky. – in the sky. – Stjärnorna lyste starkt på natthimlen.

 2. Clean (rent, helt). I det här fallet skiljer sig värdet från formen — ly

  I’ve clean forgotten about it. – forgotten about it. – Jag glömde helt bort det.

  Come cleanly shaved. – shaved. – Kom slätrakad.

  Det finns också ett idiom come clean (delad bekänner).

 3. Close (Stäng). Denna form är ingen indikator på grammatisk och vanlig form med — ly liknande, men har olika värden: keep close hemlighålla), men keep somebody closely informed (någon ge detaljerad information).
 4. Deep (djup). Denna form har ett nära samarbete med — ly formen: take in deep (andas djupt) och take in deeply (andas in djupt) är identiska i värde. Det finns dock idiomatisk formen: still waters run deep (fortfarande vatten är djupa).
 5. Far (långt). Denna dialekt har ingen form — ly

  You will go far in your career. – in your career. – Du kommer att gå långt i sin karriär.

 6. Fast (fast). En annan flat adverb ingen motsvarighet till det vanliga — ly drive fast (snabb enhet).
 7. Flat (rak, starkt). Båda formerna är liknande, men separerade:

  I was turned down flat — Jag vägrade blankt.

  I was flatly refused. – refused. – Jag vägrade kategoriskt.

 8. Hard (hård, hård). Det är ett adverb och dess form — ly helt annorlunda innebörd:

  He hit him hard — Det är starkt slog honom.

  He hardly hit him. – hit him. – Han slog honom nästan.

 9. Kind (Försiktigt, med vänlighet) Kind och kindly är något annorlunda innebörd:

  Be kind — Var snäll / slag.

  Think kindly of them. – of them. – Tänk på dem positivt.

 10. Quick (snabb). Detta adverb omväxlande med hans blankett — ly med ome quick och ome quickly betyder samma sak (kommer snart).
 11. Right (höger, höger). Right och rightly skiljer sig i betydelse.

  Do right — Hedrade, att göra rätt.

  Stay right there. – there. – Stanna här.

  They aimed right for the target. – for the target. – De syftar direkt mot målet.

  He was rightly upset. – upset. – Det har med rätta upprörd.

 12. Sharp (Skarp, modern, cool) Sharp och hans bekant form med — ly Utbytbara Dress sharp eller dress sharply betyda «klänning trendigt.» Det finns dock ett värde från denna flat adverb

  Be at your lesson at eight o’clock sharp — Var i klassen på 8:00 skarpa.

 13. Smart (snabbt, skickligt). Den har formen av en — ly Värdena är något olika former.

  Kids like to play smart now and choose transformers. – now and choose transformers. – Dagens barn älskar att leka med sinnet och välja transformatorer.

  He loves dressing smartly — Han gillar att klä sig elegant.

 14. Slow (långsamt). Slow och slowly utbytbara: drive slow och drive slowly betyder samma sak.
 15. Soon (snart, snart). Denna dialekt har ingen form med — ly

  Please, come again soon — Snälla, kom igen snart.

 16. Tough (tuff, hård). Detta är inte detsamma som ett adverb — ly

  Don’t talk so tough — Prata inte så ohövligt.

En liten historia

I vardagen möter vi sådana adverb ofta: drive safe take it easy go slow Dessutom, innan de hade ännu mer populär, och i XVIII talet grammatiker inte ansåg flat adverbs adverb. De var vanliga adjektiv! Under medeltiden hade sådana adverb fall ändelser, som skilde dem från motsvarande adjektiv. Men under tiden de ersattes av den moderna människan vana vid dialekt — ly

Här är några exempel hämtade från klassikerna: även år 1719, skrev Daniel Defoe i sin odödliga «Robinson Crusoe»: … the weather was so violent hot … Samuel Pepys, författare till den populära dagbok av det dagliga livet för Londonbor gånger Styuartovskoy restaurering, skrev 1667: … I was horrid angry … Idag, inte alla vågar säga det, eftersom det låter konstigt när — ly avskurna.

Och nu ska vi titta på exemplen i videon, inspelade av infödda talare. Författaren av videon är biträdande redaktör för den auktoritativa upplagan av Merriam-Webster, Inc — Åtföljande Encyclop æ dia Britannica, Inc

I början av den här artikeln, vi tvivlar om det är möjligt att tala drive slow Naturligtvis kan du! Och vi kan säga drive slowly För flat adverbs — ett slags adverb. Se bara till att du använder äkta dialekt av detta slag utesluter inte — ly i de dialekter där det behövs. Jag önskar er all lycka och inspiration att lära sig engelska!

 

Grammatik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>