In Grammatik By Inna

Lutning på engelska

På engelska, som på ryska, det finns en sådan sak som lutningen. Lutning som en grammatisk kategori är inneboende i verbet.

Blanketter humör på engelska

På engelska finns det tre stämningar: vägledande the Indicative Mood tvingande the Imperative Mood och konjunktiv the Subjunctive Mood

Vägledande humör tyder på att talaren anser att talan som en riktig faktum.

Tom likes swimming very much. — Tom likes swimming very much. — Tom älskar att simma.

Vägledande Mood på engelska har två säkerheter. Bonde visar om begås av eller utsatt för påverkan som motivet (aktiv röst Active Voice eller att utsättas för (den passiva röst Passive Voice

Verbet i imperativ stämningen i engelska uttrycker en order, begäran om råd och tar formen av den andra personen. Nödvändigheten urskilja två former: negativa och positiva.

Sit down, please. — Sit down, please. — Sitt ner, tack.

Don’t sit down. — Don’t sit down. — Sitt inte ner.

Den konjunktiv på engelska inte uttrycker de verkliga och förväntade eller önskade fakta.

If I were you I would do it at once. — på en gång. If I were you I would do it at once. — If I were you I would do it at once. — I ditt ställe skulle jag göra det omedelbart.

Det finns tre grupper av konjunktiv på engelska.

Den första är: Present Subjunctive Past Subjunctive och Past Perfect Subjunctive Den senare formen används mycket sällan.

He ordered that the documents be sent at once. — en gång. He ordered that the documents be sent at once. — He ordered that the documents be sent at once. — Han beordrade att de handlingar som sändes omedelbart.

Den andra gruppen omfattar kombinationer should c Indefinite Infinitive och Perfect Infinitive

Why should he have written so strange a letter? — brev? Why should he have written so strange a letter? — Why should he have written so strange a letter? — Varför skrev han en så konstig brev?

Den tredje gruppen ingår kombinationer should (i första person singular och plural), och would (i den andra och tredje person singular och plural) med Indefinite Infinitive och Perfect Infinitive

If I won the first prize, I would be happy. — skulle vara glad. If I won the first prize, I would be happy. — If I won the first prize, I would be happy. — Om jag hade vunnit första pris, skulle jag vara glad.

Den konjunktiv på engelska och kan överföras genom en kombination av modala hjälpverb might och could infinitiv.

If my friend were here he could show his car. — sin bil. If my friend were here he could show his car. — If my friend were here he could show his car. — Om min vän var här, skulle han visa sin bil.

Studiet av de två första böjelser inte orsaka sådana svårigheter som att lära sig konjunktiv. Men ändå, om vi följer principen från enkla till komplexa, och börja utforska, såsom villkorlig dom som den mest använda, är fullt möjligt att behärska konjunktiv.

 

Grammatik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>