In Grammatik By Jana

Tabeller över interrogativa meningar ibland

Från tidigare artiklar i vår blogg du redan vet vilka typer av interrogativa meningar förekommer i det engelska språket, och hur sådana förslag är. Dessutom är du förmodligen redan är bekant med alla de tider som kan användas i det engelska språket. På vår webbplats hittar du en sammanfattande tabell genom tiderna. Genom att kombinera dessa två ämnen, får du lära dig hur lätt att bygga olika typer av interrogativa meningar i olika tider.

Så, låt oss komma ihåg att i engelskspråkig release 5 huvudtyper av frågor:

 1. Allmänna frågor general questions
 2. Särskilda frågor special questions
 3. Frågor till ämnet questions to the subject
 4. Isolera problem tag questions / disjunctive questions
 5. Alternativa frågor alternative questions

Nästa, låt oss ta itu med var och en av dessa typer, men innan dess, introducerar vi notationen som kommer att användas i tabellerna:

 • Ssubject — ämnet (det kan uttryckas genom ett pronomen, ett substantiv, gerundium).
 • Vverb — ett verb.
 • V2verb2 — den andra formen av verbet eller verb som slutar — ed om det är rätt verb.
 • Vingverb ing — verb med ändelsen — ing
 • V3verb3 — den tredje formen av ett verb eller ett verb med ändelsen — ed om det är rätt verb.
 • Wh — fråga ord.

I var och en av cellerna i dessa tabeller har en gemensam formel för att konstruera och exempel för tydlighetens skull.

Och nu ser, i själva verket, hur man konstruerar varje typ av fråga.

Låt oss undersöka först de allmänna frågor, de frågor som kan besvaras antingen «ja» eller «nej». För att konstruera dessa frågor hjälpverb skall göras i första hand. Såhär ser ut i olika tider:

Simple Continuous Perfect Perfect Continuous
Present Do (does) + S + V To be (am/is/are) + S + Ving Have/has + S + V3 Have/has + S + been + Ving
Do you work here? Are you working here? Have you worked here? Have you been working here?
Past Did + S + V To be (was/were) + S + Ving Had + S + V3 Had + S + been + Ving
Did you work here? Were you working here? Had you worked here? Had you been working here?
Future Will + S + V Will + S + be + Ving Will + S + have + V3 Will + S + have + been + Ving
Will you work here? Will you be working here? Will you have worked here? Will you have been working here?

Minns att valet av hjälpverb am / is / are do / does have / has beror på den person som det här förslaget, det vill säga om ämnet fungerar som ett pronomen i tredje person singular, verbet to be i form is verbet to dodoes och verbet to havehas respektive.

Efter att ha granskat de allmänna principerna för de vanligaste problemen, vi går vidare till specifika frågor. Lyckligtvis är systemet för konstruktion av denna typ av fråga nästan identisk med kretsarna i de gemensamma frågorna. Den enda skillnaden är att i början av ett sådant förslag läggs frågan ordet why what where when whose which whom how eller interrogativa konstruktion what time what kind of / what sort of how often how long how many / how much how old with whom etc Sådana frågor kan inte besvaras helt enkelt «ja» eller «nej».

Såhär ser ut:

Simple Continuous Perfect Perfect Continuous
Present Wh + do(does) + S + V Wh + to be (am/is/are) + S + Ving Wh + have/has + S + V3 Wh + have/has + S + been + Ving
Where do you work? Where are you working? Where have you worked? Where have you been working?
Past Wh + did + S + V Wh + to be (was/were) + S + Ving Wh + had + S + V3 Wh + had + S + been + Ving
Where did you work? Where were you working? Where had you worked? Where had you been working?
Future Wh + will + S + V Wh + will + S + be + Ving Wh + will + S + have + V3 Wh + will + S + have + been + Ving
Where will you work? Where will you be working? Where will you have worked? Where will you have been working?

Nu titta på hur saker och ting byggs till ämnet. I denna typ av frågor på samma sätt som den ordning ord i jakande förslaget, och sker under förutsättning att frågan ordet who eller what

Simple Continuous Perfect Perfect Continuous
Present Wh + Vs Wh + is + Ving Wh + has + V3 Wh + has + been + Ving
Who works here? Who is working here? Who has worked here? Who has been working here?
Past Wh + V2 Wh + was + Ving Wh + had + V3 Wh + had + been + Ving
Who worked here? Who was working here? Who had worked here? Who had been working here?
Future Wh + will + V Wh + will be + Ving Wh + will have + V3 Wh + will have + been + Ving
Who will work here? Who will be working here? Who will have worked here? Who will have been working here?

Låt oss undersöka följande frågor delande. I dessa frågor, även behöll direkt order av orden, men i slutändan de sätter en så kallad tail, som kan översättas till ryska av följande uttryck: är inte det? är inte det? rätt? va? etc. Minns att om den första delen av denna fråga är ja, då vår «svans» är negativ, och vice versa. Tabellen nedan visar ett diagram över konstruktionen av separationsfrågan, när den första delen av jakande:

Simple Continuous Perfect Perfect Continuous
Present S + V, do/does/is/are + not + S S + to be (am/is/are) + Ving, are/is + not + S S + have/has + V3, have/has + not + S S + have/has + been + Ving, have/has + not + S
You work here, don’t you? You are working here, aren’t you? You have worked here, haven’t you? You have been working here, haven’t you?
Past S + V2, did/was/were + not + S S + to be (was/were) + Ving, was/were + not + S S + had + V3, had+not+S S + had + been + Ving, had + not + S
You worked here, didn’t you? You were working here, weren’t you? You had worked here, hadn’t you? You had been working here, hadn’t you?
Future S + will + V, will + not + S S + will be + Ving, will + not + S S + will have + V3, will + not + S S + will have been + Ving, will + not + S
You will work here, won’t you? You will be working here, won’t you? You will have worked here, won’t you? You will have been working here, won’t you?

Slutligen, den femte typen av frågor på engelska, är alternativet att välja mellan föremål, handlingar, personer etc. I denna typ av frågor nuvarande union eller or Om en sådan fråga utan en fråga ord, det är byggd på principen om allmänna problemet med tillägg av ett alternativt, det andra alternativet. Om frågan ordet är närvarande, är kretskonstruktionen av denna fråga, antingen med en speciell fråga, eller på frågan till individen. Hans separat struktur sådan fråga har inte, så vi kommer inte att leda till en separat tabell. För mer information om den här typen av frågor kan du läser i artikeln «En alternativ fråga i det engelska språket.»

Observera att denna artikel är ett generaliserat system för att bygga frågor på engelska hela tiden själva insättning. Varje typ har sina egna egenskaper, som belyses i relevanta artiklar på vår webbplats. Emellertid kan ovanstående schema tjäna som grund för konstruktionen av interrogativa meningar. Trots den skenbara vid första anblicken, komplexiteten i de formler som ges i tabellerna, de är ganska enkel och lätt att använda.

Om du är i färd med att lära sig ett språk som allt på beställning och delas in i kategorier, kan en sådan form av presentation vara användbart för dig.

 

Grammatik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>