In Grammatik By Victoria

Utbildning adverb på engelska

På denna del av talet, som en adverb adverb på engelska, har vi redan talat. Med den grundläggande information om funktionerna hos adverb, deras former och grader av jämförelse kan man se artikeln «Tal i det engelska språket.» I den här artikeln kommer vi att fokusera bildandet av adverb på engelska. Och, naturligtvis, talar om vissa nyanser som bör vara uppmärksamma på att studera detta ämne.

Låt mig påminna er i två ord: adverb — är en självständig del av tal, som pekar på ett tecken på åtgärden eller de olika omständigheter under vilka denna åtgärd genomförs. Därför hänvisar adverb till verbet.

She came home late. – She came home late. – Hon kom hem sent.

I can speak English fluently. – I can speak English fluently. – Jag kan tala flytande engelska.

Om ett adjektiv eller adverb bestämmer annat adverb, hänvisat till deras symptom.

She is a very good teacher. – She is a very good teacher. – Det är — en mycket bra lärare.

I don’t want to order this dish. It’s quite expensive. – I don’t want to order this dish. It’s quite expensive. – Jag vill inte beställa denna maträtt. Det är ganska dyrt.

Adverb kan användas med particip past participle

I was deeply touched by his words. – I was deeply touched by his words. – Jag är mycket (djup) röra hans ord.

This method is widely used in preventive treatment. – This method is widely used in preventive treatment. – Denna metod används ofta i profylaktisk behandling.

Hur kan vi avgöra vad ordet på engelska är en dialekt? Och hur skiljer det sig från adjektivet? Och vad händer om form av adjektivet och adverb samma sak? Låt oss ta itu.

Utbildning adverb på engelska

Adverb på engelska kan identifieras med suffixet — ly Det är detta suffix, och är ett tecken på en ordklass som adverb. Med detta suffix och bildandet av adverb på engelska från adjektiv, substantiv, och en del av de ordningstal på engelska, och även sakramenten.

 • Terrible – terribly (fruktansvärda — fruktansvärda)
 • Momentary – momentarily (instant — en stund)
 • Practical – practically — (praktisk — praktiskt taget)
 • Week – weekly (vecka — varje vecka)
 • Right – rightly (höger — höger)
 • Exceeding – exceedingly (över — extremt)
 • Rare – rarely (sällsynt — sällsynta, sällsynt)

Men glöm inte att denna regel bildning av adverb på engelska är inte oföränderliga. I detta språk, det finns en hel del adjektiv med suffixet — ly så var försiktig.

 • Ghastly — fruktansvärda (och han ser bra och adverb)
 • Kindly — Bra (adverb i samma form, översatt som «söt»)
 • Mannerly — artig
 • Painterly — Scenic
 • Queenly — Regal
 • Spindly — lång och smal

Som ordet ghastly och kindly på engelska, det finns andra ord som har samma form av adjektivet och adverb. Det viktigaste — att förstå skillnaden mellan värderingar och kompetent användas som ett adjektiv och ett adverb: fast – fast, hard – hard, early – early, late – late, long — long För att skilja mellan adjektiv och adverb, är det samma form som krävs för att bestämma deras funktion i en mening. Vi minns att adverbet kommer att avgöra verb (adjektiv eller annan adverb), men adjektivet är nödvändigt att fastställa ett substantiv.

The economy is progressing fast. – The economy is progressing fast. – Ekonomin utvecklas snabbt.

She is a fast worker. – She is a fast worker. – Hon arbetar snabbt.

Och vissa adverb har två former — en är densamma som den hos ett adjektiv, och det andra suffixet ly Till exempel: slowslowly

På engelska, dessa två former av adverb (som ett adjektiv på — ly kan vara olika värden. Vad säger jag? Här är några exempel:

 1. Close — nära, closely — nära, intensivt, försiktigt

  Please, don’t add other sentences, stick close to the text. – hålla nära till texten. Please, don’t add other sentences, stick close to the text. – Please, don’t add other sentences, stick close to the text. – Skicka inte lägga till andra förslag, strikt hålla sig till texten.

  He asked me closely about what I had done. – gjort. He asked me closely about what I had done. – He asked me closely about what I had done. – Han frågade mig i detalj om vad jag gjorde.

 2. High — mycket, highly — mycket, mycket

  Do you think it’s dangerous to climb high into the mountains? – högt upp i bergen? Do you think it’s dangerous to climb high into the mountains? – Do you think it’s dangerous to climb high into the mountains? – Tror du att det är farligt att klättra högt upp i bergen?

  This new enterprise needs highly skilled foreign specialists. – This new enterprise needs highly skilled foreign specialists. – Denna nya företag behöver högutbildade utländska specialister.

 3. Hard — många, envist, hardly — knappast knappast

  You always feel when someone looks hard at you. – dig. You always feel when someone looks hard at you. – You always feel when someone looks hard at you. – Alltid känner när någon kör dina ögon.

  We hardly ever go to the cinema. – We hardly ever go to the cinema. – Vi nästan aldrig gå på bio.

 4. Late — sent, lately — nyligen

  She came back home late. – She came back home late. – Hon kom hem sent.

  Have you been reading anything interesting lately? – Have you been reading anything interesting lately? – Du har nyligen läst något intressant?

 5. Near — nära, nearly — nästan

  The chemist’s is quite near. – The chemist’s is quite near. – Apotek mycket nära.

  I’m nearly through with the book. – I’m nearly through with the book. – Jag är nästan läst boken.

På tal om tillägg av suffixet — ly att bilda adverb i det engelska språket, för att inte nämna några av de lagar stavning i det här fallet:

 1. Om ett ord slutar i — le bildandet av adverb vi kastar bokstaven e och lägga i stället — ly bara y simple – simply. Om samma ord, som bildas adverb slutar i någon annan bokstav innan den slutliga e förblir densamma ordet, te e inte kasta ut och efter det vi lägger ändelsen — ly polite – politely, desperate – desperately. Undantaget är ordet truetruly
 2. Om ett ord slutar på en konsonant, följt av bokstaven y så har vi det här bukovku ta bort och lägga ily hearty – heartily.
 3. Om det vid utgången av ord är formade som brev l betyder det inte att på grund av suffixet — ly samma bokstav bör tas bort. Tvärtom, nu kommer de att vara två: original – originally
 4. Om ett ord slutar i -ic vanligtvis lägga till suffix — ally tragic — tragically

En annan suffix att bilda adverb på engelska, är ett suffix ward s backward s — tillbaka, leeward — vinden.

Och en liten nyans. Tänk på att verb ser look lukt smell ljud sound känsla feel och smak taste kräver användning av adjektivet bakom, inte ett adverb: She looks beautiful. Your new perfume smells nice. She looks beautiful. Your new perfume smells nice.

 

Grammatik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>